antivirus

bersifat menentang atau membasmi virus:
ubat ~;
perisian ~.

berkongsi