antipati

rasa benci, rasa tidak suka:
menaruh ~ pada seseorang.

berkongsi