antinovel

(Kesusasteraan) karya prosa yang menolak penggunaan unsur novel konvensional atau tradisional, terutamanya dari segi pembentukan plot.

berkongsi