antikerajaan

menentang (tidak menyokong) kerajaan:
anasir-anasir ~.

berkongsi