antijenayah

menentang kegiatan jenayah:
gerakan ~ di Sabah.

berkongsi