antidiuretik

(Perubatan) bahan yang menghalang pengeluaran air kencing.

berkongsi