antiaparteid

dasar menentang (tidak menyokong) sistem politik di Afrika Selatan yang mengasingkan orang daripada berbagai-bagai kaum melalui undang-undang.

berkongsi