anti II

[Arab] kamu (merujuk kepada seorang perempuan):
Munirah, ~ dengarlah dulu cakap ana ni.

berkongsi