antep

[Jawa] berat, antap;

mengantepi
1. mempercayai, memegang teguh pada, sangat setia kepada;

2. membiarkan, mendiamkan sahaja.

berkongsi