antenatal

sebelum bersalin, semasa mengandung:
kehamilan yang tidak mendapat jagaan ~ yang lengkap.

berkongsi