antelop

binatang berkaki dan bertanduk panjang yang seakan-akan rusa, dan boleh berlari pantas (terdapat di Afrika dan Asia).

berkongsi