antat I

[sastera lama] hantar;

mengantat menghantar:
Yang Dipertuan pun menyuruh ~ sirih dengan perhiasan.

berkongsi