antarnegara

[Indonesia] dalam hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, antarabangsa.

berkongsi