antarabangsa

1. antara atau di kalangan negara-negara, melibatkan dua atau lebih negara:
menggalakkan persefahaman ~;
perhubungan ~;
perdagangan ~;

2. berkenaan atau berkaitan dengan dua atau lebih negara atau warganegaranya:
mahasiswa kita cenderung terhadap perkara-perkara ~;

3. ditubuhkan oleh dan dikawal atau digubal untuk beberapa negara:
mahkamah ~;
undang-undang ~;

4. dimiliki atau dikaitkan dengan pertubuhan dan sebagainya yang mempunyai ahli-ahli dalam dua atau lebih negara:
pertubuhan ~;
pergerakan ~;

5. boleh digunakan oleh semua negara:
perairan ~;

6. diterima oleh beberapa negara besar sebagai tinggi tarafnya:
hotel ber taraf~;

mengantarabangsakan menjadikan sesuatu (hak, isu, dan sebagainya) bersifat antarabangsa:
ada pihak-pihak tertentu yang cuba ~ pergolakan politik negara itu;

keantarabangsaan keadaan sesuatu yang bersifat antarabangsa:
sikap ~ pucuk pimpinan Malaysia telah menarik minat seluruh dunia;

pengantarabangsaan perbuatan (proses) mengantarabangsakan:
wujudnya peluang ekonomi yang semakin banyak akibat pembangunan dan ~.

berkongsi