anta II

[Arab] kamu (merujuk kepada seorang lelaki).

berkongsi