anonikia

(Perubatan) ketiadaan kuku sejak lahir.

berkongsi