anomali

penyimpangan daripada peraturan (jenis atau bentuk) yang biasa, ketakwajaran:
ini membolehkan tribunal itu menyelesaikan ~ yang berbangkit berikutan dengan pelaksanaan SSB.

berkongsi