anok

[Kedah] sejenis alat yang dipasang pada kerbau untuk menarik padi.

berkongsi