anod

(Kimia)
1. elektrod positif dalam sel elektrolisis atau tiub nyahcas;

2. bahagian hujung yang negatif pada sel atau bateri.

berkongsi