anjur I

maju ke depan, tonjol;
~ surat bak bertanam (dijemba-jemba bak bersiang) (peribahasa) tipu muslihat melakukan sesuatu bukan dengan maju ke depan sahaja, sambil berundur pun boleh;

beranjur mulai berjalan (melangkah dan lain-lain);

menganjur
1. keluar ke hadapan dari bahagian yang utama, menjulur, menonjol (ke depan):
bumbung hadapan rumah dibuat ~ ke hadapan;

2. beranjur;

menganjuri mendahului (dalam sesuatu pekerjaan, usaha, dan lain-lain):
dialah yang ~ rombongan tunjuk perasaan;

menganjurkan
1. memajukan (menyorong, menghulur) ke depan:
jangan dianjurkan badan keluar tingkap;

2. mengemukakan, mengesyorkan, menyarankan, mencadangkan, mengusulkan:
pengerusi ~ supaya mogok makan;

3. mengadakan:
~ ceramah;

teranjur [arkaik] terlanjur;

anjuran
1. sesuatu yang dianjurkan, syor, usul, cadangan, saranan:
~nya supaya wanita masuk tentera wataniah mendapat sambutan baik;

2. sesuatu (majlis dan sebagainya) yang diadakan oleh seseorang (persatuan dan sebagainya):
pesta budaya ~ Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan;

penganjuran perihal (perbuatan, usaha dan sebagainya) menganjurkan:
kita perlu sedar akan matlamat ~ sukan rakyat itu untuk generasi muda kita sekarang ini;
~ Pesta Pantun peringkat kebangsaan dapat mengetengahkan pelbagai kebudayaan tradisi penduduk negeri Perak;

penganjur
1. orang yang mendahului sesuatu (berjalan dan lain-lain):
dua orang pemuda berjalan di depan sebagai ~;

2. orang yang menganjuri sesuatu usaha dan sebagainya (pemimpin, pemula, dan lain-lain):
~ rakyat;

3. orang yang mengadakan sesuatu majlis dan sebagainya, promoter:
~ pertunjukan pentas.

berkongsi