angur

[Jawa], [sastera lama] lebih baik … (daripada), biarlah, remaklah:
~lah beta mati.

berkongsi