angon

[Jawa];

bocah ~ budak gembala;

mengangon menggembalakan;

angonan binatang yang digembalakan.

berkongsi