anglap

[Jawa] = menganglap mencuri, tidak membayar hutang.

berkongsi