angkup II

alat yang digunakan untuk mengukur garis pusat tembikar dan lain-lain;
~ pokok angkup bersenggat yang digunakan untuk menentukan garis pusat balak atau pokok.

berkongsi