angkubah

sesuatu faktor (unsur, ciri, angka, dan sebagainya) yang tidak tetap (boleh berubah), variabel.

berkongsi