angket

[Indonesia-Belanda] penyelidikan mengenai sesuatu yang menjadi kepentingan umum (biasanya dilakukan dengan surat pertanyaan).

berkongsi