angka I

1. tanda (lambang) yang menunjukkan bilangan atau jumlah sesuatu, nombor;

2. [Indonesia] markah:
berapa ~mu untuk membaca?~ abjad (Komputer) aksara yang hanya merangkumi angka dan huruf dalam sesuatu sistem tulisan;
~ Arab angka yang bermula dari 0, 1, 2 dan seterusnya, yang berbeza daripada angka Rumawi;
~ bulat = ~ penuh angka yang tidak mengandungi pecahan atau perpuluhan dan boleh bernilai negatif atau positif;
~ dua tanda nombor 2 (yang tidak digunakan lagi dalam penulisan sekarang) yang menunjukkan sesuatu perkataan itu diulangi keseluruhannya atau sebahagiannya (mis berhenti2, cepat2);
~ ganda angka yang menunjukkan berapa kali sesuatu angka itu digandakan;
~ ganjil angka seperti 3, 5, 7, dan seterusnya yang apabila dibahagikan dengan 2 akan berlebih satu;
~ genap angka seperti 2, 4, 6, dan seterusnya yang apabila dibahagikan dengan 2 tidak berlebih;
~ kandungan hasil daripada mendarab dengan dua atau lebih sesuatu angka lain;
~ pecahan angka yang terdiri daripada pengatas dan pembawah (mis 3/4, 5/6, dan sebagainya);
~ pengisi angka-angka yang boleh menjadi pembahagi sesuatu nombor dengan tidak berlebih (mis 3 dan 5 ialah angka pengisi bagi 15);
~ penuh angka bulat;
~ Roman angka yang bermula dari I, II, III, IV dan seterusnya, yang berbeza daripada angka Arab;
~ Rumawi angka Roman;
~ sial angka yang kononnya membawa kesialan (mendatangkan sesuatu keburukan dan sebagainya);

angka-angka 1. = perangkaan;
2. [Indonesia] bilangan,hitungan dengan angka;

berangka-angka, berangka-angkaan termenung-menung memikirkan sesuatu;

mengangkakan memberi berangka, memberi bernombor;

perangkaan
1. butir-butir atau maklumat mengenai sesuatu (seperti penduduk, hasil keluaran, perdagangan, dan lain-lain) yang dikumpulkan secara bersistem dengan menggunakan angka, statistik:
~ mengenai penghasilan barang utama;

2. = ilmu ~ pengetahuan mengenai pengumpulan dan penyusunan serta analisis dan sebagainya perangkaan, statistik.

berkongsi