anggap I

menganggap memandang (sesuatu atau seseorang) sebagai, berpendapat bahawa:
mereka ~ dia orang yang tidak boleh diharap;
buku itu dianggap paling penting untuk membantu pelajarannya;

anggapan kesimpulan (sikap) terhadap seseorang atau sesuatu, pandangan, pendapat, sangkaan:
buku itu membayangkan ~ hidup orang-orang terpelajar;
~ umum
pendapat umum;
pada ~nya pada sangkaannya (pandangannya);

beranggapan mempunyai anggapan (bahawa), menyangka, berpendapat:
mungkin ada orang yang ~ poster samalah seperti hiasan dinding atau jambangan bunga.

berkongsi