anggal I

1. ringan (muatan perahu), lawan sarat:
perahu yang ~;

2. ringan (penyakit):
sakitnya telah ~;

3. senggang, tidak banyak kerja, lapang:
masa yang ~ bagi kami;

menganggali, menganggalkan meringankan;
perahu yang sarat dianggali ki (dikatakan mengenai) ayam yang temboloknya terbuka dalam perlagaan.

berkongsi