anemotropisme

(Biologi) gerak balas tumbuhan terhadap arah angin dan persekitaran.

berkongsi