anemometri

teknik mengukur kelajuan dan arah angin.

berkongsi