androgen

(Biologi) hormon yang merangsangkan perkembangan dan pemeliharaan sifat sekunder jantan seperti pertumbuhan misai.

berkongsi