androesium

organ pembiakan jantan pada bunga yang terdiri daripada beberapa stamen.

berkongsi