anding

ikan ~ = belanak ~ sejenis ikan, Liza subviridis.

berkongsi