anderiguru

(Bugis) kepala (dalam tentera), hulubalang.

berkongsi