andeka I

(Sanskrit) daulat (tidak dipakai pada raja Islam);
kena ~ ditimpa daulat, kena bencana kerana menderhaka kepada orang yang berkuasa;

berandeka berdaulat:
memang hakikatnya, raja berdaulat penghulu ~.

berkongsi