ancuk

berancuk [bahasa kasar] bersetubuh;

mengancuk berancuk.

berkongsi