analis

[Indonesia-Belanda] jurucerakin, pakar kimia yang menjalankan penyelidikan (membuat analisis di makmal dan sebagainya).

berkongsi