anakronisme

1. seseorang (sesuatu) yang ketinggalan zaman;

2. kesilapan menempatkan sesuatu peristiwa, tokoh, tempat, dan lain-lain pada zaman yang sebenarnya.

berkongsi