anaerob

(Biologi) organisma yang tidak memerlukan oksigen atmosfera atau udara untuk hidup.

berkongsi