anaam

[Arab];

bahar al~ samudera kesenangan (nama laut di syurga).

berkongsi