amsal

[Arab] (jamak bagi misal) seperti, umpama.

berkongsi