amra I

[bahasa percakapan] tukang (pandai) senjata.

berkongsi