ampuk I

[kata seru] tidak kena pada sasaran dari arah yang dilepaskan:
bola yang di atas botol itu tidak jatuh kerana tembakan peluru gabusnya ~.

berkongsi