amnesti

pengampunan (pembebasan daripada hukuman) biasanya kepada orang yang telah melakukan kesalahan terhadap negara (seperti memberontak dan sebagainya).

berkongsi