amit I

[Jawa] pengamitan pemberian mempelai kepada mentua tatkala meninggalkan rumah mentuanya.

berkongsi