amfetamina

(Perubatan) sejenis dadah sintetik yang digunakan, terutamanya sebagai perangsang.

berkongsi