amenorea

(Perubatan) ketiadaan (terhentinya) haid secara abnormal.

berkongsi