ameba

(Biologi) sejenis hidupan satu sel yang senantiasa berubah bentuknya, terdiri daripada berbagai-bagai jenis (hidup dalam air atau juga dalam tubuh binatang dan manusia sebagai parasit).

berkongsi