ambur I

mengambur [Minangkabau] terjun (ke dalam air);

hambur II.

berkongsi